::درباره علت کثرت جمعیت اهل تسنن توجه به چند نکته لازم است::

 1- کثرت عدد هیچ ارتباط لزومى با حقانیت ندارد. عین همین سؤال را مى‏توان درباره فزون تعداد مسیحیان مطرح ساخت.

به تعبیر حضرت على(ع) باید حقیقت را معیار شناخت افراد قرار داد، نه اشخاص را معیار شناخت حقیقت.

 2- کم بودن تعداد شیعه در برابر اهل سنت علل تاریخى مهمى دارد؛ از جمله:

الف) حکومت‏هاى جور در طول تاریخ مانع جدى تبلیغ و شناسایى مکتب اهل بیت(ع) بوده و به هر شکل ممکن از آن جلوگیرى مى‏کردند.لاجرم جهانیان آن‏سان که باید و شاید در طول تاریخ با این فرهنگ غنى آشنایى نیافتند.

ب ) بر اثر فشار و سختگیرى‏هاى فزون از حد حکام، شیعه در طول تاریخ در رعب وحشت و رنج به سر مى‏بردند. این مسأله نیز مانع نزدیک شدن دیگران به شیعه و گسترش تشیع مى‏گردید.

ج ) در بسیارى از موارد بر اثر جور و ستم شدید حکام، شیعیان به شدت در تقیه بوده و ناچار به عمل براساس برخى از مکاتب فقهى‏اهل سنت‏بودند.

استمرارطولانى این‏وضعیت موجب‏شدپس‏از گذشت‏مدتى، نسل‏هاى‏بعدى‏اصالت‏شیعى‏خود را فراموش کرده و آیینى را که توسط آباى آنها به خاطر تقیه برگزیده شده بود، عین حقیقت تلقى کنند و براى همیشه به آن پاى بند باشند. این مسأله در بسیارى ازنقاط جهان اسلام به ویژه در هند و بنگلادش و سریلانکا و سوریه و ترکیه وجود داشته است.

د ) در مورد اثبات حقانیت شیعه کتاب‏هاى بسیارى نوشته شده، جالب این است که اکثر علماى شیعه حقانیت شیعه را با مدارک اهل سنت به اثبات مى‏رسانند. طبیعى است براى اثبات این مدعا نمى‏توان در یک نامه ادله و مدارک ارائه نمود.

ازاین‏رو شما را به مراجعه متون زیر دعوت مى‏کنیم:

    1- الغدیر    علامه امینى، ترجمه: جلال الدین فارسى

    2- شیعه در اسلام    علامه طباطبایى

    3- عقبات الانوار    علامه میر حامد حسین لکنهوى

این کتاب مشتمل بر بیش از ده جلد و همه منابع آن از اهل سنت مى‏باشد.

    4- معارف اسلام در دو مکتب (ترجمه: معالم المدرستین)   علامه عسکرى، ترجمه: دکتر جلیل تجلیل

    5- حق‏جو و حق‏شناس (ترجمه: المراجعات)   علامه سید شرف الدین، ترجمه امامى

این کتاب حاوى مناظره علمى و تحقیقى دو عالم برجسته شیعه و سنى است و داراى اتقان و استدلالات محکم و به دور از هرگونه تعصب است.

ه ) در مورد نماز و روزه در سنت پیامبر(ص) نوشته‏هاى بسیارى وجود دارد؛ از جمله: وضوء النبى من خلال ملابسات التشریع، علىالشهرستانى، و سبع مسائل فقهیه، جعفر السبحانى.